Perlindungan terhadap kerosakan kenderaan anda:

  • disebabkan oleh kemalangan
  • disebabkan oleh kebakaran atau kecurian kereta
  • menyediakan perlindungan liabiliti undang-undang terhadap kecederaan tubuh badan, kematian atau kerosakan harta pihak ketiga yang disebabkan oleh kemalangan
 

Perlindungan tambahan bagi memenuhi keperluan anda

 

Servis Bantuan Kecemasan 24 jam – Bantuan IKHLAS